Nc. salivatorius inferior

Sharing is caring

Nc. salivatorius inferior er en klynge af neuroner der leverer parasympatiske fibre til n. glossopharyngeus.

Lokation

Den præcise lokation i mennesker er endnu ikke bestemt, men i andre dyr er den lokaliseret i medulla oblongata superiort for Nc. ambiguus og inferior for Nc. salivatorius superior.

Fibre fra Nc. salivatorius inferior går sammen med fibre fra Nc. ambiguus og Nc. spinalis n. trigeminus og forlader medulla oblongata som den blandede nerve n. glossopharyngeus. Fibrene fra denne kerne går med over i grenene n. tympanicus og med ind i plexus tympanicus. Efter plexet bliver den til n. petrosus minor og danner synapse i ganglion oticum. Så sendes postganglionære fibre ind i n. mandibularis, videre til n. auriculotemporalis og til slut ind i gl. parotis.

Funktion

De parasympatiske fibre innerverer gl. parotis og stimulerer til spytsekretion.


Sidst opdateret 19. juni 2017