Mol

Et mol er mængden af et stof, der indeholder samme antal molekyler som der er atomer i 12 g kulstof. Et mol er lig med 6×1023 molekyler (Avogrados tal).


Sidst opdateret 11. juli 2016