Metronidazol

Sharing is caring

Virker på DNA-syntesen efter omdannelse i anaerobe bakteriers stærkt reducerede miljø.

Indikation

Indikationen for stoffet er behandling af infektioner med anaerobe bakterier, men også forskellige protozoesygdomme.

Farmakodynamik

Virker baktericidt (dræbende) på anaerobe bakterier, men har ingen virkning på aerobe bakterier og fakultative bakterier.

Farmakokinetik

Absorberes næsten fuldstændig fra mavetarmkanalen, hvorfor det kan indtages peroralt.

Bivirkninger

Bivirkninger er hovedpine og svimmelhed. Har desuden en antabuslignende effekt, hvorfor samtidig alkoholindtagelse skal undgås.


Sidst opdateret 19. juni 2017