Mendelsk arvegang

Sharing is caring

Arvegang som følger Mendels love: dvs. at allele gener adskilles i meiosen og kombineres frit med alleler fra andre gener. Bruges bl.a. om enkelt-gens sygdomme.


Sidst opdateret 24. maj 2017