Meiose

Sharing is caring

En form for celledeling der sker i kønsceller. Hver dattercelle har det halve antal kromosomer i forhold til modercellen og er derfor haploide celler.

Under meiosen sker der rekombination hvor generne blandes, hvilket er en vigtig del af evolutionen. Dette sker ikke under mitosen.

Meiosens faser

Meiosen starter med en interfase hvor genomet kopieres og herefter kommer to meiotiske faser. Under interfasen sker der en kopiering af kromatiderne, så der dannes to søsterkromatider.

For at opsummere deles en diploid celle først til to diploide celler og herefter til 4 haploide celler.

1. meiotiske deling

De to søsterkromatider parres og der udveksles genetisk materiale, kaldet crossing over. Denne crossing over er meget vigtig for evolutionen idet udvekslingen af genetisk materiale skaber genetisk variation, der kan føre til bedre tilpasning til omgivelserne. Herefter sker der en deling så resultatet er to celler med hver én af hvert kromosom.

2. meiotiske deling

Ved den 2. meiotiske deling deler hvert kromosom i to og der dannes for hver celle to haploide celler, i alt 4 haploide celler.


Sidst opdateret 14. juni 2017