Lungeemboli

En lungeemboli er total eller delvis aflukning af en lungearterie. Der kan både være tale om enkelte segmenter eller helt op til en hel lunge der er blokeret.

En lungeemboli medfører påvirket respiration og i svære tilfælde højresidig hjertepåvirkning og i værste tilfælde cirkulationskollaps og død.

Forekomst

En lungeemboli er relativ hyppig. In vivo underestimeres antallet af tilfælde, mens de udgør 12-15% ved autopsi.

Ætiologi

Den hyppigste årsag er DVT i benenes og bækkenets vener, der fører til lungeemboli.

Risikofaktorer

Man skelner mellem reversible risikofaktorer og permanente risikofaktorer.

Reversible risikofaktorer:

 • Traume
 • Kirugi
 • Graviditet
 • Kurabel cancer
 • Immobilisation i gips
 • Immobilisation over 3 dage
 • Lange flyrejser
 • P-piller
 • Fedme med BMI > 35
 • Hormon substitutionsterapi
 • Akut infektiøs sygdom

Permanente risikofaktorer:

 • Genetiske risikofaktorer
 • Tidligere VTE
 • Hjerteinsufficiens (NYHA II eller iV)
 • Autoimmune sygdomme
 • Nefrotisk sygdom
 • Myeoloproliferativ sygdom
 • Paroxysmal nocturn hæmoglobinuri
 • Pulmonal hypertension
 • Hemiplegi, Paraplegi eller senfølger af apoplexi
 • Inflammatorisk tarmsygdom
 • Venøs insufficiens
 • Kronisk immobilitet
 • Metastaserende cancer

Diagnose

V/Q-scintigrafi kan anvendes – denne teknik er især god til perifære lungeemobolier. CT kan også anvendes, der især har en styrke ved centrale lungeembolier.

Der kan også anvendes D-dimer og ekkokardiografi.

Behandling

Behandlingen afhænger af risikoen for lungeemboli. Der findes bl.a. følgende medicinske behandlingsmuligheder:

 • VKA behandling som f.eks. Marcoumar eller Warfarin.
 • NOAK behandling som f.eks. Pradaxa (under LMWH dække), Xarelto eller Eliquis.

Der savnes erfaring med NOAH behandling med Xarelto og Eliquis i mere end 12-18 måneder.

Behandlingsvarigheden er følgende:

 • LE sekundært til temporær risikofaktor – 3 mdr.
 • Uprovokeret LE – minimum 6 mdr.
 • Recidiv LE – langtidsbehandling i minimum 12 mdr

Specielle behandlingsgrupper er:

 • Cancerpatienter
 • Gravide
 • Trombofillipatienter

Prognose

Lungeemboli har en høj dødelighed og bør derfor diagnosticeres og behandles tidligst muligt.


Sidst opdateret 16. november 2016