Lammelse

Sharing is caring

Lammelse er en hel eller delvis ophævet muskelfunktion. En let lammelse kaldes parese, og en svær eller total lammelse paralyse eller plegi.

Mere specificeret kan man også tale om:

  • hemiparese der er en halvsidig lammelse
  • paraparese der er en lammelse af begge ben
  • tetraplegi der er en lammelse af begge arme og ben

En Bulbær parese er en lammelse af de muskler, der får deres nerveforsyning fra den nederste del af hjernestammen (bulbus), med tale-, tygge-, synke- og evt. åndedrætsbesvær til følge.

Man skelner også mellem slappe lammelser der er kendetegnet ved et hurtigt indsættende muskelsvind og ved nedsat muskeltonus, dvs. abnormt nedsat modstand mod passive ledbevægelser. Ved læsioner i ØMN ses øget muskeltonus der kaldes spasticitet.


Sidst opdateret 19. juni 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.