Kontakteksem

Sharing is caring

Kontakteksem er en form for eksem, der inddeles i toksisk, allergisk eller fotoallergisk kontakteksem.

Kontakteksem
Kontakteksem

Toksisk kontakteksem

Toksisk kontakteksem er den hyppigste form for kontakteksem. Det er en eksem der opstår på baggrund af gentagen irritativ påvirkning, hvor belastningen bliver kraftigere end hudens regenerationsevne. Det kan f.eks. være vand, sæbe, olier, alkoholer eller en mekanisk påvirkning.

Det er en eksklusionsdiagnose, der kræver at personen har være udsat for irritanter og at der er foretaget relevant udredning (epikutantestning).

Allergisk kontakteksem

Allergisk kontakteksem kaldes også for kontaktallergi. Det er allergi overfor haptener, der fungerer som antigener ved at binde til proteiner i huden. Haptener er lavmolekylære forbindelser med en molekylærvægt på under 1000 dalton. Protein-hapten komplekset fungerer som antigen og kan sensibilisere individet. Dette kan føre til at et hapten kan udløse en allergisk reaktion hos et sensibiliseret individ.

Ca. 15% af befolkningen har en positive lappeprøve som udtryk for kontaktallergi. Alle er i risiko (bestående eksem dog risikofaktor). Afhængig af eksponering i hjem eller på arbejde. Nogle stoffer er mere allergifremkaldende end andre. Allergipotentiale kan fastlægges ved toksikologiske tests. Alle eksemer kan være komplicerede af kontaktallergi. Man kan ikke gætte sig til hvad en pt. er allergisk overfor.

Henna tatovering pga. farven indeholder PPD
Henna tatovering pga.
farven indeholder PPD

De hyppigste kontaktallergier er:

 • Nikkelsulfat (metalforbindelse) 10.4%
 • Fragrance-mix l (parfumer) 8.3%
 • Methyldibromoglutaronitril (konserveringsmiddel) 7.9%
 • Fragrance-mix II (parfumer) 7.4%
 • Carbamix (gummi) 5.2%
 • Formaldehyd (konserveringsmiddel) 5.0%
 • Kaliumdikromat (metalforbindelse) 4.8%
 • Thiurammix (gummi) 4.6%
 • Kolofonium (harpiks) 4,6%
 • Paraphenylendiamin (PPD – sort farvestof) 3.3%
 • Koboltklorid (metalforbindelse) 3.3%
 • Sesquiterpenlacton-mix (kurvblomst mix) 3.1%

Huller i ørene øger risikoen for nikkelallergi. En undersøgelse har vist at blandt skolepiger, har 15% af dem med huller i ørene nikkelallergi, mens det kun er 2% af pigerne uden huller i ørene1.

Fotoallergisk kontakteksem

Fotoallergisk kontakteksem eller fototoksisk kontakteksem, er en form for kontakteksem hvor et materiale giver eksem, men kun hvis huden også udsættes for lys. Et eksempel er planten bjørneklo, der netop kun giver kontakteksem ved lys.

Referencer

 1. Larsson Stymne, 1983

Sidst opdateret 15. juni 2017