Kolorektal cancer

Sharing is caring

Kolorektal cancer er en form for kolorektal neoplasi, hvor der er sket en gennemvækst af lamina muscularis mucosae, hvilket er en forudsætning for at metaplasi kan ske.

Forekomst

Incidensen for kolorektal cancer er 4400 pr. år, heraf ca. 2800 i colon og 1600 i rektum og anus. Hyppigheden relateret til lokationen er:

 • Caecum & C. ascendens 30%
 • C. transversum 10%
 • C. descendens 15%
 • C. sigmoideum 25%
 • Rektum 20%

Forekomsten varierer meget fra land til land. Forekomsten af adenocarcinomer i kolon er højest i den vestlige verden.

Ætiologi

Risikofaktorer for kolorektal cancer er især vestlig levevis, tilfælde af kolorektal cancer i familien, høj alder og langvarig og svær kronisk inflammatorisk tarmsygdom (ikke i DK). Risikofaktorerne for vestlig levevis er:

 • Kost med lavt indhold af frugt, fibre og grøntsager
 • Kost med højt indhold af animalsk fedt
 • Tobaksrygning
 • Alkohol
 • Fysisk inaktivitet

Stadieinddeling

 • T1 Tumor i submucosa
 • T2 Tumor i tunica muscularis
 • T3 Tumor i perikolisk væv/perirektalt væv
 • T4 Tumor infiltrerer andre organer/peritoneum
 • N0 Ingen regionale metastaser (over 12 lymfeknuder)
 • N1 Metastaser i op til 3 lymfeknuder
 • N2 Metastaser i 4 eller flere lymfeknuder
 • M0 Ingen fjernmetastaser
 • M1 Fjernmetastaser

Sidst opdateret 18. juni 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.