Koilocystisk atypi

Sharing is caring

Koilocystisk atypi er når man ser koilocytter i forbindelse med en cervixsmear.


Sidst opdateret 4. juni 2017