Koagulationsfaktorer

Sharing is caring

Koagulationsfaktorer er faktorer eller stoffer der er vigtige for evnen til blodstørkning. Hvis man har defekter i disse faktorer får man altså en blødningstendens.

Navn Funktion
I (fibrinogen) Danner blodpropper (fibrin)
II (prothrombin) Dens aktive form (IIa) aktiverer I, X, VII, VIII, XI, XIII, protein C, blodplader
III (tissue factor eller tissue thromboplastin ) Co-factor for VIIa (kaldes også factor III)
IV Calcium Kræves for at koagulationsfaktorer kan binde til phospholipid (kaldes factor IV)
V (proaccelerin, labile factor) Co-factor for X som den danner prothrombinase komplekset sammen med
VI Gammelt navn for Factor Va
VII (stabil faktor, proconvertin) Aktiverer IX, X
VIII (Antihemophilic factor A) Co-factor for IX som den danner tenase komplekset med
IX (Antihæmofil faktor B eller Christmas factor) Aktiverer X: danner tenase komplekset med factor VIII
X (Stuart-Prower factor) Aktiverer II: danner prothrombinase komplekset med factor V
XI (plasma thromboplastin antecedent) Aktiverer IX
XII (Hageman factor) Aktiverer factor XI, VII og prekallikrein
XIII (fibrin-stabilizing factor) Crosslinks fibrin
von Willebrand factor Binder til VIII, medierer adhæsion af blodplader
prekallikrein (Fletcher factor) Aktiverer XII og prekallikrein; kløver HMWK
high-molecular-weight kininogen (HMWK) (Fitzgerald factor) Støtter reciprok aktivering af XII, XI, og prekallikrein
fibronectin Medierer celladhæsion
antithrombin III Inhiberer IIa, Xa, og andre proteases
heparin cofactor II Inhiberer IIa, cofactor for heparin og dermatan sulfate (minor antithrombin)
protein C Inaktiverer Va og VIIIa
protein S Cofactor for aktiveret protein C (APC, inaktiverer når den er bundet til C4b-binding protein)
protein Z Medierer thrombin adhæsion til phospholipids og stimulerer nedbrydning af factor X af ZPI
Protein Z-related protease inhibitor (ZPI) Nedbryder factors X (når protein Z er tilstede) og XI (uafhængigt)
plasminogen Konverteres til plasmin, nedbryder fibrin og andre proteiner
alpha 2-antiplasmin Inhiberer plasmin
tissue plasminogen activator (tPA) Aktiverer plasminogen
urokinase Aktiverer plasminogen
plasminogen activator inhibitor-1 (PAI1) Inactivates tPA & urokinase (endothelial PAI)
plasminogen activator inhibitor-2 (PAI2) Inactivates tPA & urokinase (placental PAI)
cancer procoagulant Pathological factor X activator linked to thrombosis in cancer

Sidst opdateret 15. november 2016