Ionkanal

Sharing is caring

En ionkanal er et transmembrant protein som tillader selektiv passage af en bestemt ion, når kanalen er åben

En ionkanal kan have følgende tilstande:

  • Åben eller aktiveret kanal
  • Lukket eller hvile kanal – kan aktiveres ved stimulering
  • Refraktær eller inaktiveret kanal – kan ikke aktiveres ved stimulering

Åbningstilstanden for en ionkanal fører til følgende inddeling i typer:

  • Spændingsstyrede ionkanaler
  • Ligandstyrede ionkanaler / Transmitterstyrede ionkanaler

Sidst opdateret 25. november 2016


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.