Internalisering

Sharing is caring

Ved eksponering for høje konc. af agonister, kan receptorantallet mindskes, ved at afsnøring af receptorer fører til dannelse af endosomer (vesikler) som nedbrydes af lysosomer. På den måde bliver antallet af receptorer nedreguleret.


Sidst opdateret 25. maj 2017