Ikke naturlig død

Sharing is caring

Ikke naturlig død omfatter alle dødsfald, der er sket primært som følge af skade forårsaget af:

 • ulykker
 • drab og vold
 • tilsigtet selvskade
 • legal intervention og krigshandlinger

Ikke-naturlig død inkluderer død som følge af:

 • utilsigtede hændelser (fejl) ved undersøgelse og behandling
 • bivirkninger og andre komplikationer ved undersøgelse eller profylakse uden tilstedeværende sygdom
 • allergiske reaktioner og andre lignende reaktioner, der opstår   uden, at der er tale om undersøgelse, behandling eller profylakse
 • vold med døden til følge
 • selvmord inkl. selvmordsforsøg og anden tilsigtet selvskade med døden til følge
 • ulykker (utilsigtet hændelse) ved undersøgelse og behandling, der er primær årsag til døden
 • dødsfald som følge af legale interventioner og krigshandlinger

Ikke-naturlig død ekskluderer:

 • alle tilfælde af død af naturlige årsager, herunder død pga. bivirkninger og andre komplikationer ved regelret udført undersøgelse og behandling
 • død pga. sygdom efter fald og andre ulykker, hvor ulykken ikke er direkte eller primær årsag til sygdom og død
 • alle tilfælde af død, hvor dødsmåden ikke kan fastlægges, idet hverken naturlig død og ikke-naturlig død kan udelukkes.

I disse tilfælde anvendes dødsmåden “Uoplyst”


Sidst opdateret 20. juni 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.