Hypertensiv krise

Sharing is caring

Hypertensiv krise er en tilstand med svært forhøjet blodtryk.

Definition

Hypertensiv krise er en tilstand med svært forhøjet blodtryk, oftest > 220/120 mmHg.

Ætiologi

Ses som forværring af eksisterende hypertension (evt. manglende compliance) eller hos patienter uden tidligere erkendt hypertension.

Behandling

Grundprincippet er at al blodtrykssænkning skal ske langsomt, såfremt den kliniske tilstand på nogen måde tillader det! Pga. autoregulation i såvel hjertets som hjernens kar, er der stor risiko for iskæmi ved for hurtig BT-sænkning, hvilket kan medføre hhv. AMI og apopleksi.

Typisk vælges tabl. Trandate 200 mg x 3, med stigende dosis. Ved utilstrækkelig effekt, overvejes Trandate iv., eller skift til Nitroprussid eller iv. NTG, under kontinuerlig BT-monitorering (intensiv regi).

Differentialdiagnoser

Apoplexi giver højt blodtryk i den akutte fase, men blodtrykket skal IKKE behandles i denne fase.


Sidst opdateret 27. november 2016


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.