Hudkræft

Sharing is caring

Hudkræft er kræft der rammer huden.

Typer

De to hyppigste cancerformer i huden er basalcellekarcinom og planocellulært karcinom. Sved-, talg- og hårfollikeltumorer er væsentligt sjældnere. Endeligt ses få tilfælde af Merkelcellekarcinom, som er en højmalign, neuroendokrin cancerform.

Basalcellekarcinom

Basalcellekarcinomet (BCC), findes oftest i de øverste 2/3 af ansigtet. I ”risikoområder” (på og omkring næse, om øjne og omkring ører) ses dels mere aggressiv vækst og dels hyppigere recidiver. BCC er lavmaligne, langsomt voksende og de metastaserer i praksis aldrig. Superficielt BCC ligner ofte en langsomt progredierende eksemplet. Nodulært BCC udvikles fra en kuplet, perlemorsskinnende og teleangiektatisk tumor til en voldformet perifer vækst med central ulceration.

Planocellulært karcinom

Planocellulært hudkarcinom der er det samme som spinocellulært karcinom (SCC) kan findes overalt på kroppen, hvor der er stratum spinosum i overfladecellerne. Det er hyppigt relateret til kronisk irritation og kan præsentere sig som en nodulær tumor, evt. ulcererende, men har sjældent voldformede rande, og væksten er hurtigere end for basalcellekarcinomet. Tumor kan metastasere til regionale lymfeknuder, hvorimod fjernmetastaser er meget sjældne. Mb. Bowen er planocellulært karcinom in situ. Det kendetegnes ved pigmentering og let eleverede, guirlandeformede rande.

Merkelcellekarcinom

Merkelcelle karcinom optræder hyppigst i kronisk soleksponerede områder (hoved/hals og ekstremiteter). Det har en uspecifik fremtræden med en bred vifte af kliniske differentialdiagnoser, og histologisk er det vanskelig at differentiere fra en lavt differentieret, småcellet cancer. Vækstformen er aggressiv med 1/3 lokalrecidiver, 2/3 regionær lymfeknudemetastasering og 1/3 fjernmetastasering.

Forekomst

I 2010 blev der registreret i alt 13300 nye tilfælde af hudcancer. Der er formodentlig fortsat en underrapportering af netop denne cancertype. Det reelle antal nye tilfælde er ca. 20.000 tilfælde af basalcellekarcinom pr. år, og ca. 1.000 tilfælde af planocellulært karcinom pr. år.

Prognose

Basalcellekarcinomer har en helbredelsesprocent på 90-95 % med 100 % kurabilitet for små tumorer. Spinocellulære karcinomer har en helbredelsesprocent på mellem 75 og 80 %. Merkelcellekarcinom har en 3-års overlevelse på ca. 50 %.


Sidst opdateret 25. november 2016