Hovedpine

Sharing is caring

Hovedpine er smerter i hovedet, som mange patienter oplever. Der findes mange forskellige former, og symptomet optræder i mange sygdomme.

Forekomst

  • Hver 3. dansker har søgt læge pga. hovedpine
  • 20% af det samlede sygefravær i Danmark skyldes hovedpine
  • 10% af patienterne i en lægepraksis har migræne, 5% har en kronisk invaliderende hovedpine.

Udredning

Der skelnes mellem akut, subakut og kronisk hovedpine. Herudover skelnes der også mellem primær og sekundær hovedpine. En akut hovedpine er opstået inden for de seneste 4 uger. En subakut hovedpine mellem 4 uger og 3 måneder siden. En kronisk hovedpine har varet over 3 måneder.

En primær hovedpine er hovedpine af idiopatisk årsag, mens en sekundær hovedpine er en hovedpine med en symptomatisk årsag.

To tommelfingerregler for udredning er følgende:

  • Udredningen må ikke tage længere end pt. har hovedpine
  • En hurtig udvikling af hovedpine kræver prompte hændelse, en langsom kræver tid

Generelt udredes akutte hovedpiner ved skadestuer eller via kræftpakke, mens subakutte og kroniske udredes ved hovedpineklinik.

Ved udredningen af hovedpinen, kigges efter såkaldte “red flags”, dvs. advarselssignaler. Disse kigges både efter hvorvidt hovedpinen er begyndt, hvordan forløbet har været, de almindelige symptomer og hvordan det går med behandlingen.

  • Begyndelsen: er patienten over 50 år? er hovedpinen pludselig opstået? er den begyndt under bestemte omstændigheder?
  • Forløbet: pludselig opstået hovedpine, som er meget stærkere end patienten har oplevet det tidligere? forværringer eller forandringer af den kendte hovedpine? atypisk forløb eller udvikling af en kendt idiopatisk hovedpinesygdom? for længe, for hyppige eller for atypiske aurer?
  • Symptomer: neurologiske udfald? epileptiske anfald? bevidsthedspåvirkning? neuropsykologisk påvirkning? feber / infektion?
  • Behandling: var patientens hovedpinesygdom tilfredsstillende behandlet og bliver pludselig terapirefraktær?

Hvis der ikke ses red flags, udredes med hovedpinedagbog og kalender, neurologisk undersøgelse, MRC, Blodprøver og EKG. Hvis der ses red flags udredes som hovedpine uden red flags, og herefter yderligere udredning afhængig af arbejdshypotesen.

Links


Sidst opdateret 20. maj 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.