Hereditært angioødem

Sharing is caring
Hereditært angioødem (HAE) er en hudsygdom, hvor der ses voldsomme hævelser udvendigt og indvendigt i kroppen. De invendige hævelser kan give kraftige mavesmerter og i værste fald lukke luftvejene. Hereditært Angioødem er arvelig og findes hos mindst 30 familier i Danmark. Sygdommens navn kan oversættes med “arvelig hævelse”.

Behandling

Mange tror fejlagtigt, at det drejer sig om allergi, men allergimedicin har ingen virkning. I stedet behandles med en særlig nødmedicin beregnet på netop denne sygdom.


Sidst opdateret 14. juni 2017