Herceptin

Sharing is caring

Herceptin er et monoklonalt antistof med affinitet til den ekstramembranøse del af HER2 (Bemærk endelsen mab på det aktive stof).

Herceptin anvendes mod HER2 positiv mamma cancer.

Virkningsmekanisme

Det aktive stof trastuzumab er et humaniseret monoklonalt antistof, der specifikt genkender og binder sig selektivt til antigenet HER2, hvis dette udtrykkes på overfladen af metastatiske brystkræftceller. Denne binding igangsætter et såkaldt antigen-antistof respons. Udover den immunologiske reaktion har antistofbehandlingen af brystkræft også effekt ved, at antistofferne blokerer de receptorer, som er modtagelige for de vækstfaktorer, der igangsætter den ukontrollerede celledeling af de syge kræftceller.

Bivirkninger

Optræder som oftest indenfor 2½ time efter den 1. infusion. Patienten skal observeres for feber og kulderystelser eller andre infusionsrelaterede symptomer i mindst 6 timer efter 1. infusion og 2 timer efter efterfølgende infusioner. Blandt de infusionsrelaterede symptomer er: Utilpashed, kvalme, opkastning, smerter, forøget muskelspænding/stivhed, hovedpine, svimmelhed, åndedrætsbesvær, dyspnø, hypotension, udslæt og træthedsfølelse (asteni), feber. Bivirkninger optræder hovedsageligt under 1. infusion. Patienter med hviledyspnø har måske større risiko for alvorlige infusionsreaktioner. Andre almindelige Herceptin-bivirkninger er: Diarre, slaphed, hududslæt, brystsmerter, mavesmerter, ledsmerter og muskelsmerter desuden kardiotoksicitet.

Kontraindikationer

Allergi over for trastuzumab, murine proteiner eller et af de øvrige indholdsstoffer. Dyspnø i hvile.


Sidst opdateret 18. juni 2017