Hævet led

Sharing is caring

Symptom hvor der ses hævelser af led.

Anamnese

Debut, udløsende faktor, lindrende/provokerende faktorer, associeret med andre organmanifestationer, dispositioner/ekspositioner, hvor mange –og hvilke led, tidligere episoder.

Objektiv undersøgelse

 • Hvilke – og hvor mange led
 • Feber
 • Andre organmanifestationer – almindelig obj us.

Undersøgelser

 • Ledpunktur
 • Blodprøver
 • Evt. rtg. ‐ men ikke i den akutte fase

Behandling

Behandling afhænger af genese.

 • Antibiotika
 • Immunhæmmende medicin
  • Intra‐artikulær steroidinjektion
  • Systembehandling afh. af sygdom

Sidst opdateret 19. juni 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.