Evidenshierarkiet

Sharing is caring

Evidenshierarkiet er en del af evidensbaseret medicin, hvor forskellige former for type af studier rangeres efter hvilken grad af evidens de bidrager til. Den bedste evidens fås af de type af studier der har lavest nummer, dvs. systematiske reviews og metaanalyser, mens den laveste evidens kan fås med case rapporter.

  1. Systematiske reviews og metaanalyser
  2. Random Clinical Trials (RCT)
  3. Kohortestudier
  4. Case-kontrol studier
  5. Tværsektionelle interviews
  6. Caserapporter

Sidst opdateret 31. august 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.