Estimeret glomerulær filtrationsrate

Sharing is caring

Estimeret glomerulær filtrationsrate (eGFR) er en beregnet GFR-værdi der kan anvendes til en vurdering af nyrefunktionen. En eGFR<60 ml/time kaldes for nedsat nyrefunktion.

Man beregner den ofte udfra nedenstående formel, der er udledt fra MDRD-studiet (Modification of Diet in Renal Disease) i USA.

eGRF (mL/min/173 m2) = 175 x (Kreatinin/88,4)-1,154 * (Alder)-0,203 * Kønsfaktor

Hvor:

  • Kreatininniveauet er angivet i µmol/L.
  • Alder er angivet i år.
  • Kønsfaktor er 0,742 hvis kvinde og 1 hvis mand.

Sidst opdateret 19. juni 2017