Epicondylitis lateralis

Sharing is caring

Epicondylitis lateralis kaldes også for tennisalbue eller golfalbue og der ses ofte indsættende smerter i underarmen med udstråling til de radiale fingre. Det er en smertefuld tilstand på ydersiden af albuen, svarende til senetilhæftningen fra underarmens muskler.

Varigheden er typisk 6 måneder-to år. Det ses typisk i den dominante arm.

Forekomst

Prævalens er 1-3%, men kan være op til 14.5% i belastende jobs. Incidens er 4-7 pr. 1000 patienter i almen praksis. 5% melder sig syge i gennemsnit i 29 dage.

Det ses især hos middelaldrene og er ligeligt fordelt mellem køn. Enkelte studier peger dog på en øget forekomst hos kvinder i forhold til mænd.

Ætiologi

Epicondylitis lateralis er en hyppig overbelastningsskade, som ses ved tennisspillere, musearm eller ved hårdt fysisk arbejde med armen, som f.eks. slagtere.

Risikofaktorer er:

  • Gentagelser med kraftfuld belastning
  • Kombination af albuefleksion, dorsal fleksion, supination og tunge løft

Diagnose

Epicondylitis lateralis er en klinisk diagnose. Den stilles hvis patienten har smerte lokaliseret til albuens yderside, smerte ved palpation samt muskel aktivering.

Billeddiagnostik er sjældent nødvendigt, men røntgen kan afsløre forkalkninger og ultralyd/MR kan påvise irritation ved muskelfæstet.

Prognose

Negative prognostiske faktorer er:

  • Manuelt arbejde med høj fysisk belastning
  • Høj smerteintensitet fra start
  • Dominant arm afficeret
  • Alder > 40 år
  • Samtidig nakkesmerte
  • Langvarigt forløb
  • Lav social klasse

Sidst opdateret 18. juni 2017