Endergon

Sharing is caring

En endergon reaktion er en reaktion hvor ændringen i standard gibbs energi er positiv, dvs. reaktionen er ikke-spontan. Modsætning til Exergon reaktion.


Sidst opdateret 6. november 2016