Embedslæger

Sharing is caring

Embedslæger er den tidligere betegnelse for overlæger i STPS (tidligere Sundhedsstyrelsen). Deres opgaver er at:

  • Fremme befolkningens sundhed
  • Følge sundhedsforholdene
  • Påse at sundhedslovgivningen overholdes
  • Føre tilsyn med medicinalpersoner
  • Forbehandle klagesager
  • Henlede myndighedernes opmærksomhed på forhold der trænger til forbedring
  • Yde retsmedicinsk bistand

Sidst opdateret 25. juni 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.