Eksplosionsgrænse

Sharing is caring

Eksplosionsgrænse eller eksplosionsområde (brændbarhedsområde) er de koncentrationer i luften, hvor et stof kan eksplodere. Man taler om en nedre og øvre grænse der angives i % (v/v). Den nedre grænse er den koncentration, hvorunder en flamme ikke udbredes, og hvor dampene ikke antændes ved gnistdannelse. Den øvre grænse er den koncentration, hvorover en flamme ikke udbredes.

Et eksempel: Hydrogens nedre eksplosionsgrænse er 4,0 % og den øvre er 74,2 % dvs. hydrogen brænder hvis koncentrationen er mellem 4,0 og 74,4 %.


Sidst opdateret 10. november 2016