Eksem

Sharing is caring

Eksem er en hudlidelse, hvor der ses inflammation i hudens øverste lag, hvilket fører til rødme, kløe, infiltration, vesikler og afskalning. Eksem kaldes også for dermatitis eller eczema.

Forekomst

Eksem er den hyppigste hudsygdom, og udgør ca. 1/3 af de dermatologiske patienter.

Ætiologi

Man skelner mellem eksogene og endogene eksemer. Det er ofte multifaktorelt betinget.

Eksogent eksem er kontakteksem, hvilket kan være toksisk, allergisk eller fotoallergisk. De endogene former for eksem kan inddeles i:


Sidst opdateret 9. juni 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.