Dysplasi

Sharing is caring

En type af præmalign forandring. Dysplasi er karakteriseret ved, at cellernes lagdeling og orientering (polarisering) er ændret. Celletætheden er øget da cellerne har mindre cytoplasma. De enkelte celler viser ændret kernestruktur med pleomorfi og også ofte hyperkromasi og tydelige nukleoler. Mitosetallet er øget, og mitoserne findes højere oppe i epithelet end normalt. Forandringerne tiltager fra let dysplasi, hvor de er mest udtalte i de basale lag, til carcinoma in situhvor forandringerne ses i hele epitelet. Basalmembranen er altid intakt.


Sidst opdateret 25. maj 2017