Diffusionsmetoden

Sharing is caring

Ved diffusionsmetoden tilsås en plade med en bakterie, der skal undersøges. Så pålægges pladen disks eller tabletter, som indeholder antibiotika. Der kan lægges flere disks eller tabletter på samme plade. Antibiotika diffunderer herefter ud i pladen. Koncentrationen af antibiotika aftager fra tablettens centrum. Er bakterien følsom, vil der ses en hæmningszone rundt om tabletten uden vækst af bakterier, og størrelsen af hæmningszonen udtrykker følsomheden. Er der vækst helt ind til tabletten er bakterien resistent.


Sidst opdateret 12. juni 2017