DIC

Sharing is caring

DIC er en forkortelse for Dissemineret intravaskulær koagulation. DIC er en erhvervet tilstand med intravaskulær aktivering af det hæmostatiske system og deraf følgende fibrindannelse og trombocytaflejring fortrinsvis i mikrocirkulationen. Klinisk manifesterer tilstanden sig med blødning eller trombose. DIC er ingen specifik diagnose, og tilstanden er altid udtryk for en underliggende sygdom. Den medicinske udfordring er at afsløre den underliggende sygdom, således at effektiv behandling kan iværksættes.


Sidst opdateret 21. juni 2017