Demens

Sharing is caring

Demens eller Dementia er en tilstand med varig svækkelse af hukommelsen og andre kognitive funktioner som koncentration, abstraktionsevne, tænkning, dømmekraft og planlægning, ledsaget af svækkelse af motivation, emotionel kontrol og social adfærd.

I let grad gør tilstanden det vanskeligt at klare dagliglivsaktiviteter. I moderat grad kan man ikke klare sig uden hjælp eller støtte fra andre og ved svær grad kræves vedvarende overvågning og pleje. Tilstanden kompliceres let med ·delirium.

Desuden optræder der ofte depressive symptomer, hallucinationer og vrangforestillinger.

Demenstilstanden skyldes organisk hjernelidelse af degenerativ, toksisk, infektiøs, vaskulær eller traumatisk karakter, eller den kan optræde i forbindelse med somatisk sygdom eller mangeltilstand.


Sidst opdateret 19. juni 2017