Cornea

Sharing is caring

Cornea er betegnelsen for hornhinden, og er den forreste gennemsigtige 1/6 af Tunica fibrosa bulbi. Den bagerste ugennemsigtige 5/6 er Sclera (senehinden).

anatomi

Hornhinden, en glasklar, avaskulær kuppel, der sammen med sclera danner den ydre skal omkring øjeæblet. Cornea er som et vindue der tillader lysindfald, mens sclera danner en mørkeboks for optimal billeddannelse på retina. Cornea bidrager med ca. 2/3 af øjets samlede brydningskraft (og linsen ca. 1/3).

Cornea består af tætvævet kollagene fibre. Cornea er klar og gennenmsigtig pga. meget regelmæssigt arrangeret kollagene fibre (og pga. dehydrering vha. endotelcellerne, som regulerer corneas hydreringsgrad). Cornea er opdelt i lag, og her kan med fordel bruges denne huskeregel:

  • Anterior epithelium
  • Bowman’s layer
  • Collagen stroma
  • Descemets membrane
  • Endothelium

Klinisk

Infektion i cornea kaldes for keratit. Dette ses ofte som røde øjne ved kontaktlæsebrugere. Keratit kan give ciliær rødme, der i modsætning til conjunctival rødme er synstruende.


Sidst opdateret 23. maj 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.