Cisplatin

Sharing is caring

Cisplatin er et cytostatikum. Det er det aktive stof i Platinol.

Virkningsmekanisme

Cytostatikum med alkylerende virkning. Binder sig til DNA medførende crosslinking i DNA og efterfølgende apoptose. Cellecyklus-uspecifik.

Bivirkninger

Let knoglemarvssuppression. Kvalme og opkastninger. Sjældent hårtab. Nefrotoksicitet (irreversibel). Neurotoksicitet. Ototoksicitet: Reversibel tinnitus og irreversibel hørenedsættelse. Elektrolytforstyrrelser: hypo-magnesæmi, hypo-calcæmi, hypo-kaliæmi, hypo-fosfatæmi.

Farmakokinetik[redigér]

Halveringstid: 2–4 døgn (platinkomplekser elimineres langsomt). Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne. 30-40 % udskilles med urinen indenfor 5 døgn og resten meget langsomt.


Sidst opdateret 19. juni 2017