Chemical shift

Sharing is caring

Chemical shift eller kemisk skift er et begreb inden for NMR, der hentyder til at resonansfrekvensen for to kerner i forskellige omgivelser vil være lidt forskellige og dermed kan man måle forskel på dem.


Sidst opdateret 15. januar 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.