Carboplatin

Sharing is caring

Carboplatin er et cytostatikum. Binder sig til DNA og danner alkydradikaler, som er andre aktive forbindelser, der kan reagere med biologisk vigtige cellebestanddele. Specielt kan der ske en cross-linking af guaninbaserne i DNA-dobbeltstrengen førende til dobbelt strengbrud og dermed celledød. Stoffet er cyklususpecifikt.

Bivirkninger

Knoglemarvsdepression, især thrombocytopeni (nadir 14. dag, recovery 3-4 uger). Kvalme, opkastninger. Sjældent ses alopeci, neurotoksicitet og nefrotoksicitet.

Farmakokinetik

Plasmahalveringstiden er 1-2 timer og den terminale halveringstid 2-6 timer. Bindes til plasmaproteiner for 20-40 procents vedkommende. Udskilles næsten udelukkende, uomdannet renalt (71 % inden for 24 timer).


Sidst opdateret 19. juni 2017