Bulbus olfactorius

Sharing is caring

Den mest rostrale del af hjernen som er en del af lugtesansen. Den hviler på lamina cribrosa ossis ethmoidalis og axoner fra n. olfactorius perforerer lamina cribrosa. Det er disse axoner som opfanger lugt og omsætter dem til en nerveimpuls. Fra bulbus olfactorius bringes signalet videre med tractus olfactorius.


Sidst opdateret 6. november 2016