Bohr effekten

Sharing is caring

Bohr effekten beskriver at når CO2 indholdet i blodet stiger, falder iltkapaciteten.


Sidst opdateret 9. november 2016


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.