Body Mass Index

Sharing is caring

Body Mass Index (BMI) er defineret som værende en persons vægt i kilogram divideret med kvadratet af længden i meter. Udfra BMI kan man klassificere følgende:

  • BMI < 18,5: Undervægtig
  • BMI 18,5-24,9: Normal vægtig
  • BMI 25-29,9: Overvægtig
  • BMI 30-40: Fedme eller Svært overvægtig
  • BMI > 40: Svær fedme

Hos børn under 18 år varierer BMI med både alder og køn. Overvægt hos børn defineres derfor som vægt over 98-percentilen. Fedtets placering er vigtigere end vægten alene. Fedt der er lokaliseret på abdomen har størst negativ betydning, mens på lår og bagdel har det mindre betydning.


Sidst opdateret 19. juni 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.