Bleomycin

Sharing is caring

Bleomycin er et antibiotikum med cytostatisk virkning.

Bivirkninger

Ingen knoglemarvssuppression. Let kvalme. Hårtab. Slimhindeulcerationer. Influenzalignende symptomer i 1. døgn. Hudforandringer: erythem, hyperkeratose, hyperpigmentering, afskalning af hud, flebit. Negleforandringer. Raynauds fænomen. Interstitiel pneumoni, der kan føre til irreversibel lungefibrose (reversibel ved tidlig ophør af behandling); risiko for pneumonit er større hos ældre (> 60 år).

Farmakokinetik

Metaboliseres i varierende grad. Passerer blod-hjernebarrrieren. Halveringstid ca. 2½ time. Høje koncentrationer kan påvises i hud og lunger, hvor koncentrationen af bleomycinnedbrydende enzymer er lav. Modsat ses lav koncentration i plasma, lever og andre organer. Ca. 45 % udskilles varierende grad. 60 % udskilles uomdannet i urinen i løbet af et døgn. Ca. 45 % af en intrakavitær dosis absorberes.


Sidst opdateret 16. november 2016