Bjørneklo

Sharing is caring

Bjørneklo eller Heracleum er en plante. Der findes forskellige arter, hvoraf de to udbredte i Danmark er almindelig bjørneklo (Heracleum sphondylium) og kæmpebjørneklo (Heracleum mantegazzianum). Kæmpebjørneklo kan give fotoallergisk kontakteksem, der ligner brandsår. Dette sker ved kontakt med plantesaften på huden, der herefter udsættes for lys.

I Danmark er det lovpligtigt at bekæmpe kæmpebjørneklo1. Dette omfatter at både private ejere og offentlige myndigheder har pligt til at bekæmpe planten. De enkelte kommuner vedtager selv en bekæmpelsesplan.

Referencer

  1. Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Sidst opdateret 9. juni 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.