AZT

Sharing is caring

AZT eller Retrovir er en kompetitiv inhibitor af HIV reverse transkriptase (nukleotidanalog, hæmmer syntesen af proviral DNA ud fra RNA).


Sidst opdateret 18. juni 2017