AZT

Sharing is caring

AZT eller Retrovir er en kompetitiv inhibitor af HIV reverse transkriptase (nukleotidanalog, hæmmer syntesen af proviral DNA ud fra RNA).


Sidst opdateret 18. juni 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.