Autokrin

Sharing is caring

Kommunikation hvor en celle secernerer et signalstof som binder til et target på samme celle.


Sidst opdateret 5. oktober 2017