Associationscortex

Sharing is caring

Associationscortex er den del af hjernebarkenuden de primære områder (se figur). Det er afgørende for mentale funktioner, der er mere kompleks end at afsløre grundlæggende dimensioner af sensorisk stimulation, og for hvilke primære sensoriske områder synes at være nødvendig. Hos mennesker er associeringsområder langt den mest udviklede del af hjernebarken, og hjernen i almindelighed. Disse områder er nødvendige for perceptuelle aktiviteter, såsom at genkende genstande (brødristere, heste, træer, ord, osv), snarere end simple konturer, kanter eller sensoriske kvaliteter som farve eller banen.

Associationsområder optager en større andel af hjernebarken jo større hjernen er blandt forskellige arter.

associationscortex


Sidst opdateret 23. december 2016