Antimetabolitter

Sharing is caring

Antimetabolitter er en gruppe af antineoplastiske lægemidler. De virker ved at hæmme nøgleenzymer i syntesevejene. Dette medfører mis-inkorporation i DNA og dermed strengbrud og præmature kædeafslutninger.

Nogle af antimetabolitterne (f.eks. 5-FU) imiterer naturlige byggesten i syntesen af puriner og pyrimidiner. Andre hæmmer enzymer i denne syntese, f.eks. metotrexate.

Antimetabolitter er cyklusspecifikke (fasespecifikke).

Antimetabilitter kan inddeles i flere forskellige undergrupper:

  • Folinsyreanaloger, f.eks. Metotrexate (MTX)
  • Purinanaloger, f.eks. Azathioprin (mercaptopurin)
  • Pyrimidinanaloger, f.eks. Fluorouracil (5-FU), Gemcitabin (Gemzar), Cytarabine & Permetrexed

Toxicitet

  • Knoglemarvdepression
  • Mucositis
  • Transaminasestigning, f.eks. metotrexat
  • GI-bivirkninger
  • PPE
  • Lav emetogent

Sidst opdateret 25. maj 2017