Aneuploidi

Sharing is caring

Kromosomfejl hvor kromosomantallet er forskelligt fra det antal der passer med organismen. Skyldes ofte en Non-disjunction Meiose I deling eller Non-disjunction Meioise II deling.


Sidst opdateret 3. juni 2017