Anafylaktisk shock

Sharing is caring

Anafylaktisk shock er en stærk allergisk reaktion som fører til shock. Det kan f.eks. komme som følge af allergi, f.eks. overfor bistik – eller som en bivirkning til visse lægemidler. Anafylaktisk shock kan optræde umiddelbart eller i de følgende 2-15 minutter efter udsættelse for lægemidler, blodprodukter eller hjælpestoffer (lokal applikation, peroral indtagelse eller injektion). I meget sjældne tilfælde kommer reaktionen først efter 1-2 timer.

Anafylaktisk shock er en systemisk reaktion med BT-fald, ødemer især i larynx, etc. udløst af mastcelle degranulering.

Anafylaktisk shock er en Anafylaktisk almenreaktion med kardiovaskulært kollaps – takycardi, hypotension, kramper (evt bevidsthedstab, respirationsstop, hjertestop)

Symptomer

Akut indsættende symptomer, undertiden progredierende fatalt med symptomer fra:

 1. Neurologisk: Paræstesier, fjernhed, svimmelhed, bevidsthedstab, kramper.
 2. Øjne: Kløe, tåreflod, conjunctival injection
 3. Øvre luftveje: Nysen, hævede slimhinder (stoppet næse) hæshed, stridor, ødem, hoste, luftvejsobstruktion
 4. Nedre luftveje: Dyspnø, bronkospasme, takypnø, cyanose, respirationsstop
 5. Kredsløb: Takykardi, arytmier, blodtryksfald, shock, myokardie iskæmi/infarkt, hjertestop.
 6. Hud: Kløe, erytem, urticaria, ødemer.
 7. Abdominalorganer: Kvalme, opkastning, koliksmerter, diare.

Differentialdiagnoser

 • Vasovagal reaktion: Kvalme, utilpashed, bleghed, bradykardi, prompte effekt af Trendelenburg-lejring. Ingen organsymptomer.
 • Hyperventilation.

Behandling

Ved anafylaktisk shock skal behandlingen påbegyndes omgående, også inden lægens kommer. Behandlingen tilsigter primært at ophæve vasodillatation og bronkokonstriction. Følgende behandlinger gives:

 • Lejring – Trendelenburg leje: hoved lejret lavt og benene højt
 • Adrenalin
 • Antihistaminer
 • Kortikosteroid
 • Observation 1 døgn efter pga. risiko for tilbagefald.

Sidst opdateret 18. juni 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.