Alkohol

Sharing is caring

En alkylkæde der indeholder en hydroxygruppe OH. Den mest almindelige er Ethanol. Hvis OH-gruppen sidder på et C-atom med 2 H-atomer er det en primær alkohol, 1 H-atom er det en sekundær alkohol og hvis 0 H-atomer er det en tertiær alkohol.

En primær alkohol kan med et mildt oxidationsmiddel oxideres til først en aldehyd og herefter en carboxylsyre. En sekundær alkohol kan oxideres til en keton. En tertiær alkohol kan ikke mildt oxideres.

I daglig tale hentyder man ofte også til Ethanol når man skriver alkohol.

Alkoholindtag måles i genstande.

Klinisk betydning

Alkohol binder også til GABAA receptorer som de øger aktiviteten af, hvilket medfører mere inhibition.

Der findes ingen alkoholreceptorer – alkohol angriber alle celler og molekyler.

Graviditet

Alkohol er skadeligt for fosteret – den nedre grænse er usikker.


Sidst opdateret 14. juni 2017