Akut respirationsinsufficiens

Sharing is caring

Akut respirationsinsufficiens er en tilstand hvor der sker en utilstrækkelig iltning af det arterielle blod eller bortskaffelse af kuldioxid. Det er en tilstand hvor respirationen ikke holder arterieblodets indhold af ilt og kuldioxid inden for det normale.

Ætiologi

 • Hypoxæmisk respirationsinsufficinens
  • ARDS
  • atelektase
  • forgiftning
  • lungeemboli
  • lungekontusion
  • lungeødem
  • pneumothorax
  • pneumoni
 • Ventilatorisk respirationsinsufficiens
  • akut exacerbation iKOL
  • ascites
  • astma
  • forgiftninger
  • pneumothorax
  • øvre luftvejsobstrukton
 • Forstyrrelser i ventilationskapaciteten
 • Forstyrrelser i gasudvekslingen og den pulmonale cirkulation

Sidst opdateret 19. juni 2017