Akut myeloid leukæmi

Sharing is caring

Akut leukæmi er kræft i knoglemarven og blodet. Akut leukæmi kan inddeles i akut myeloid leukæmi (AML) og akut lymfatisk leukæmi (ALL) Akut myeloid leukæmi er en erhvervet genetisk læsion i de hæmatopoietiske stamceller, myeloblaster, som mister evnen til at differentiere normalt og til at respondere på normale regulerende mekanismer for celleproliferation.

Der ses en klonal ekspansion af hæmatopoietiske stamceller eller af mere linjespecifikke myeloide forstadier i blod og knoglemarv. Der er over 20 % myeloblaster i blod eller marv, fraset enkelte undtagelser, hvor cytogenetikken er så karakteristisk at fundet alene er nok til at stille diagnosen (inv(16), t(8;21), t(15;17)).

Forekomst

Der er ca. 250 nydiagnosticerede/år i DK. Medianalder er 68 år.

Symptomer

Symptomerne på AML udvikler sig hurtigt. Der er typisk tale om symptomer på blodmangel (forpustethed, hjertebanken, træthed, svimmelhed), tendens til blødning, infektioner og feber.

Behandling

Kurativ intenderet

  • Intensiv kombinationskemoterapi 3-4 serier
  • evt. suppleret med specifik targeteret behandling iht. sygdomsundertype (anti CD33, FLT3-inhibitor etc).
  • Afsluttende allogen stamcelle transplantation til udvalgte højrisikopatienter

Paliativ behandling

Til ældre eller svækkede patienter tilbydes paliativ behandling.

  • Hydrea (kemoterapi, peroralt)
  • Lavdosis Cytosar (kemoterapi, subkutane injektioner)
  • Vidaza (subkutane injektioner) (blaster < 30 %) (Protokolleret behandling med lavdosis cytosar som standardbehandling).
  • Blodtransfusioner (SAG-M), Trombocyttransfusioner
  • Behandling af infektioner
  • Behandling af blødningskomplikationer, cyclokapron

Sidst opdateret 18. juni 2017