Agonist

Sharing is caring

Agonist kan hentyde til:

  • Et stof, f.eks. et lægemiddel, der virker som et andet stof, dvs. stimulerer samme receptor
  • En muskel der virker som en anden given muskel.

Agonist er det modsatte af antagonist.


Sidst opdateret 10. juli 2016